image description

جزئیات خبر

گزارش آبان 1400 کسرام

گزارش آبان 1400 کسرام

گزارش_ماهانه_آبان_1400

کسرام

کسرام گزارش آبان 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 46 درصدی مبلغ فروش نسبت به مهر1400

 رشد 55 درصدی مقدارفروش نسبت به مهر1400

 کاهش 42 درصدی تولید نسبت به مهر 1400 

  محصولات : انواع روشويي 26% از تولید / انواع توالت 26% از تولید / انواع پايه  15% از تولید/ ساير محصولات 33% از تولید

نرخ فروش :  کاهش 10 % نرخ فروش انواع توالت / افزایش 3 % نرخ فروش انواع پايه / افزایش جزئی نرخ فروش انواع روشویی دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description