image description

درباره ما

تخصص ما ترسیم آینده روشن

image description

کارگزاریتامین سرمایه تمدن

1376

درباره کارگزاری تامین سرمایه تمدن


شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن در سال 1376 و به شماره ثبت 132399 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و بر اساس اساسنامه، شرکت می تواند با کسب مجوزهای مورد نیاز از سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت های کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی و همچنین خدمات مالی و مشاوره ای مبادرت ورزد. از آغاز شروع فعالیت این شرکت با تعریف سیاستهای راهبردی و برنامه ریزی های انجام شده، تکیه بر نیروهای متخصص، ارتقا دانش مجموعه و حضور فعال در عرصه های مختلف بازار سرمایه موجب شد تا شرکت روند رو به رشدی را طی نماید.

برای شروع سرمایه گذاری در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.

image description