image description

بورس انرژی

گواهي ظرفيت

گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله که مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید است.
برای گواهی ظرفیت شرکتها نیازمند صدور کد بورسی مخصوص جهت خرید این اوراق هستند.
برای صدور کد معاملاتی مدارک زیر نیازمند است :

  1. تکمیل فرم احراز هویت (دریافت فرم)
  2. تکمیل فرم اخذ کد (دریافت فرم)
  3. تصویر اساسنامه
  4. تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره (صاحبان امضای مجاز)
  5. نامه معرفی کارگزار به بورس انرژی

ضمنا دریافت کد معاملاتی جهت خرید گواهی ظرفیت از طریق این کارگزاری رایگان می باشد.
مدارک ذیل را برای  کارگزاری تامین سرمایه تمدن ارسال فرمایید
شماره تماس 41997 داخلی 231
آدرس : میدان ارژانتین خیابان عماد مغنیه پلاک 8 کارگزاری تامین سرمایه تمدن

image description

 

خدمات قابل ارائه به مشتریان در بورس انرژی

فروش کالا قابل معامله

معاملات برق،نفت،گاز

مشاوره و پذیرش شرکت

در بازار فیزیکی، مشتقه وفرعی بورس انرژی و اخذ کد معاملاتی

درج و پذیرش کالاها

تولید داخل، وارداتی و کالای مشتری و مشاوره

انجام سفارشات قراردادها

سلف موازی استاندارد، آتی و قراردادهای اختیار معامله

درباره بورس انرژی

شفافیت قیمت کسر مبلغ پرداختی دیماند بابت هر میزان خرید از طریق بورس انرژی از قبض برق پایان دوره امکان چانه زنی جهت خرید با قیمت مناسب تر به دلیل نوع معامله امکان تعیین نحوه پرداخت با توافق بین خریدار و فروشنده میزان پیش پرداخت خرید برق از طریق بورس در بازار فیزیکی 3درصد از میزان پیش پرداخت کالاهای دیگر کمتر می باشد.

متقاضیان ( شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق) ، برای اخذ کد معامعلاتی می بایست پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور "معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی" و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری، درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک ( موجود در شرکت ای کارگزاری)، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکته ای کارگزای دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی اقدام نمایند.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مصرح در سند چشم انداز 1404 در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی ، علمی لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد.