image description

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

صندوق‌‌ سرمایه‌گذاری در ایران از مصادیق تعریف صورت‌گرفته بند21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذرماه 1384 و بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 است و با الهام از متعارف‌ترین شكل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سایر كشورها طراحی شده است. برای مطلع شدن از چگونگی فعالیت و نظارت بر این صندوق‌ها لازم است كه سرمایه‌گذاران با مطالعة دقیق اساسنامه، امیدنامه و مقررات مربوطه با جزئیات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژی‌ها و انتظارات خود از سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و یا سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مورد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند.

image description

برای شروع سرمایه گذاری در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.

image description

مزایای صندوق سرمایه گذاری

اولین مزیت صندوق سرمایه گذاری مشترك(حداقل در تئوری) مدیریت حرفه ای پول شما می باشد. سرمایه گذاران به این دلیل در صندوق سرمایه گذاری می كنند كه وقت و تخصص لازم برای سرمایه گذاری بصورت انفرادی را ندارند. صندوق مشترك سرمایه گذاری راهی ارزان برای سرمایه گذاران كوچك است كه فردی را برای سرمایه گذاری و نظارت بر سرمایه گذاری خودشان استخدام كنند.

با سهامدار شدن در صندوق بجای خرید سهام بصورت انفرادی در بازار، ریسك سرمایه گذاری شما پخش می شود. فلسفه تنوع سازی این است كه سرمایه گذاری در مجموعه زیادی از اوراق بهادار باعث میشود كه زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چند اوراق بهادار با سود های حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار حداقل شود.بعبارت دیگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زیاد باشد قدرت آسیب پذیری هر كدام از آنها به سرمایه گذاری شما حداقل می شود. صندوق های بزرگ شامل صد ها سهم از سهم های مختلف می باشند و امكان ایجاد چنین تنوعی هرگز برای یك سرمایه گذار كوچك میسر نمی باشد.

به خاطر اینكه صندوق ها مقدار زیادی از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خرید و فروش می كنند هزینه های معاملاتی آنها بسیار پایین تر از مواردی است كه فرد خود اقدام به معامله می كند.