image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 1400 کسرام

گزارش شهریور 1400 کسرام
گزارش_ماهانه_شهریور_1400

کسرام

کسرام گزارش شهریور 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 150 درصدی مبلغ فروش نسبت به مرداد1400

 رشد 113 درصدی مقدارفروش نسبت به مرداد1400

 رشد 20 درصدی تولید نسبت به مرداد 1400 

  محصولات : انواع روشويي 33% از تولید / انواع توالت 33% از تولید / انواع پايه  11% از تولید/ ساير محصولات 23% از تولید

نرخ فروش :  کاهش 8 % نرخ فروش انواع توالت / رشد 5 % نرخ فروش انواع پايه / رشد 15% نرخ فروش انواع روشویی دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description