image description

جزئیات خبر

گزارش تیر 1400 بهپاک

گزارش تیر 1400 بهپاک
گزارش_ماهانه_تیر_1400

بهپاک

بهپاک گزارش تیر 1400 خود را منتشر کرد :


 رشد 40 درصدی مبلغ فروش نسبت به خرداد1400

 رشد 24 درصدی مقدارفروش نسبت به خرداد1400

 رشد 11 درصدی تولید نسبت به خرداد 1400 

  محصولات : پروتئين سويا خانوار 6% از تولید / پروتئين سويا پاکتي 40% ازتولید / روغن خام سويا 22% از تولید / کنجاله سويا 29% از تولید / سایرمحصولات 3 % از تولید

نرخ فروش :  رشد 44% نرخ فروش پروتئين سويا خانوار  / رشد 59% نرخ فروش پروتئین سویاپاکتی / افزایش 4% نرخ فروش روغن خام سویا دراین ماه

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description